Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mazeret, Final ve Bütünleme Sınav Programları Hakkında

16 Ocak 2022 Pazar

2021-2022 Güz ve Bahar Yarıyılı Ortak Ders Sınav Takvimi için tıklayınız...(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dilli ve Yabancı Dil I) 

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınavları Ortak Sınavları Hemşirelik Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü için Ortak Ders Sınav Takvimine göre yapılacaktır. Diğer dersler için sınav 14-20 Ocak 2022 tarihleri arasındadır. Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları için  ilgili öğretim elemanlarıyla iletişime geçmesi gereklidir.

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Hemşirelik Bölümü Final  Sınav Programı için tıklayınız...
2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Hemşirelik Bölümü Bütünleme Sınav Programı için tıklayınız...

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Sosyal Hizmet Bölümü Final  Sınav Programı için tıklayınız...(derslikler eklenmiştir/yeniden güncellenmiştir.)
2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Sosyal Hizmet Bölümü Bütünleme Sınav Programı için tıklayınız...Not: R. T. E. Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre ;

Yarıyıl Sonu Sınavı ; Yarıyıl/yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye D harf notu verilir.
 Yarıyıl/yıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencilere FF harf notu verilir.
 
Bütünleme sınavı; Yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl/yılsonu sınavına girme şartlarını sağladıkları halde girmeyen öğrenciler başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. (2) Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme Sınavında da 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur.

 

Sınavlarda başarılı olarak geçme notu 60'tır. 

MADDE 30 –  (4) Üniversitenin harfle ilan edilen başarı notları ile ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

100’lük Başarı Notu

Harf

Notu

Katsayı

Başarı Durumu

Not

Ortalamasına

Anlamı

91-100

AA

4,0

Başarılı

Katılır

Mükemmel

84-90

BA

3,5

Başarılı

Katılır

Çok İyi

77-83

BB

3,0

Başarılı

Katılır

İyi

70-76

CB

2,5

Başarılı

Katılır

Orta

60-69

CC

2,0

Başarılı

Katılır

Yeterli

50-59

DC

1,5

Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre Başarılı/ Başarısız

Katılır

Şartlı Başarılı

(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)

40-49

DD

1,0

Başarısız

Katılır

Başarısız

30-39

FD

0,5

Başarısız

Katılır

Başarısız

0-29

FF

0,0

Başarısız

Katılır

Başarısız

0

D

0,0

Başarısız

Katılır

Devamsız

 

G

 

Başarılı

Katılmaz

Geçer

 

K

 

Başarısız

Katılmaz

Kalır

 

S

 

Süren Çalışma

Katılmaz

 

 

M

 

Başarılı

Katılmaz

Muaf

(5) Ortalamaya katılan notlardan; a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
b) Bir yarıyıla ait YANO’su en az 2,00 olan öğrenciler, o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar.Ancak öğrenciler not yükseltmek amacıyla başarılı oldukları DC harf notlu dersleri tekrar edebilirler. c) Bir dersten DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.
ç) Bir yarıyıla ait YANO’su 2,00’nin altında olan öğrenciler o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılırlar.
d) D harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirmemiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu  sınavına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır ve FF harf notu işlemi görür.