Akreditasyon

 

Yükseköğretim Programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin, bağımsız ve yetkin kuruluşlar tarafından, kalite ve evrensel ölçütler doğrultusunda onaylanması ve belli aralıklarla tekrar değerlendirilmesi işlemidir.

          Akreditasyonun Faydaları

  • Akademik faaliyetlerde kalite güvencesinin belgelenmesi,
  • Eğitim-öğretim programlarının uluslararası normlara göre planlanması,
  • Akademisyen ve idari çalışanların kurumlarıyla gurur duymalarının sağlanması,
  • Öğrencilerde aidiyet duygusunun yükselmesi,
  • Programları sürekli gözetleyen bir üçüncü gözün ortaya çıkması,
  • Akademik ve idari personelde bir otokontrol mekanizmasının yaratılmasıdır.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Akreditasyon Süreci Eylem Planı için tıklayınız...

 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKREDİTASYON SÜRECİ KOMİSYONU
Başkan Doç. Dr. Zeki KARATAŞ (Birim Temsilcisi)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem SARAL
Üye Öğr. Gör. Kübra BERBER (Hemşirelik Bölüm Temsilcisi)
Üye Arş. Gör. Gökhan RAHMİ BAKİ (Sosyal Hizmet Bölüm Temsilcisi)
Üye Arş. Gör. Canan ALTINSOY
Üye Arş. Gör. Zeynep PEHLİVAN
Üye Fakülte Sekreteri RAUF SARI