Birim Kalite Komisyonu

                                  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU                                                  
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Özlem SARAL (Kalite Güvencesi Birim Temsilcisi)                                      (Beslenme ve Diyetetik Bölüm Temsilcisi)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayten YILMAZ YAVUZ (Hemşirelik Bölüm Temsilcisi)
Üye Öğr. Gör. Dr. Salih Emir MUTLUER (Sosyal Hizmet Bölüm Temsilcisi)
Üye Öğr. Gör. Özlem ALBAYRAK
Üye Arş. Gör. Semih SÜTÇÜ
Üye Arş. Gör. Yağmur DEMİREL ÖZBEK
Üye Fakülte Sekreteri RAUF SARI