Değişim Programları


Erasmus Programı
Farabi Programı
Mevlana Programı

 
 
BOLOGNA Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Sema KOÇAN Hemşirelik Bölümü Koordinatörü
Arş. Gör. Zeynep PEHLİVAN Hemşirelik Bölümü Koordinatör Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Bekir GÜZEL Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Semih SÜTÇÜ Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü Yardımcısı
 
 
 ERASMUS Bölüm Koordinatörleri
Öğr. Gör. Özlem AKIN Hemşirelik Bölümü Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Vacide AŞIK ÖZDEMİR Hemşirelik Bölümü Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Gökhan Rahmi BAKİ Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Semih SÜTÇÜ Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü Yardımcısı
 
Farabi Bölüm Koordinatörleri
Öğr. Gör. Gamzegül ALTAY Hemşirelik Bölümü Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ayten YILMAZ YAVUZ Hemşirelik Bölümü Koordinatör Yardımcısı
Öğr.Gör. Dr. Salih Emir MUTLUER Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü
Arş. Gör. Gökhan Rahmi BAKİ Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü Yardımcısı
 
 
                                                     MEVLANA Bölüm Koordinatörleri                                                  
 Öğr. Gör. Kübra BERBER Hemşirelik Bölümü Koordinatörü
 Öğr. Gör. Özlem ALBAYRAK Hemşirelik Bölümü Koordinatör Yardımcısı
Öğr.Gör. Dr. Salih Emir MUTLUER Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü
Arş. Gör. Gökhan Rahmi BAKİ Sosyal Hizmet Bölümü Koordinatörü Yardımcısı