Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Yükseöğretim Kurulu’nun
11/03/2010 tarih ve 1278/8878 sayılı kararı ile açılmış olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanlığının 02/04/2021 tarih ve E-75850160-301.01.01-23391 sayılı yazısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması sebebiyle Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır. Bölümün henüz öğrencisi
bulunmamaktadır.