İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu                                                                
Doç. Dr. Zeki KARATAŞ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Özlem SARAL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sema KOÇAN Üye
Fakülte Sekreteri RAUF SARI Üye