Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenci kimlik kartımı kaybettim ne yapmalıyım?

Rebis-Kart, E-İmza ve EBYS Yetki Talep Sistemi - Kimlik kartı  talep işlemlerine girilir.Talep nedeni belirlenir.(Kayıp, çalıntı vb.) aşağıda belirtilen ücret tutarına ait dekont sisteme yüklendikten sonra  talep göndere basılarak işlem sonlandırılır.

(20 tl 'lik ücret  ödenmesi gerekmektedir. Ücret ödeme için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne ait banka bilgileri: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. IBAN: TR56 0001 0023 1346 5810 8650 16 / Hesap No: 2313-46581086-5016)

İletişim numaram değişti , güncellenmek için ne yapmalıyım?

Rebise girilir-profil resmine tıklanır- telefon numaramı değiştire tıklanarak telefon numarası güncellenir.

Kartıma (personel ya da öğrenci) para yükleme işlemi yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

http://sks.idari.erdogan.edu.tr/tr/payment    link aracılığıyla karta para yükleme işlemi yapabilirsiniz.

Rebise girerken kullandığım şifremi değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Rebise girilir-profil resmine tıklanır- şifremi değiştire tıklanarak şifre  güncellenir.

Yatay geçiş yapmak için ders içeriklerine ihtiyacım var ne yapmalıyım?

sbf.erdogan.edu.tr adresinden öğrenci-ders planları sayfasından ders içeriklerine ulaşılabilmektedir. 

http://sbf.erdogan.edu.tr/tr/page/ders-programi-mufredat/2584?

Öğrenci belgesine,transkripte, mezuniyet belgesine ihtiyacım var ne yapmalıyım?

E-devlet aracılığıyla öğrenci belgesi,transkript,mezuniyet belgesi alınabilmektedir.

Mezun oldum ne yapmalıyım?

Mezun Öğrenci İlişik Kesme İşlemi


1- Öğrencilerimizin mezuniyet işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve gecikme olmaması için kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları üniversitemiz kütüphane ve dökümatasyon daire başkanlığına(merkez kütüphane) en geç final sınavları dönemi içinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Bunlar dışında bulunan  üniversitemize ya da dekanlığımıza ait her türlü  eşya, ve malzeme de teslim edilmelidir.


Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, "T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrencilerin mezuniyetleri  akademik danışman tarafından onaylanır ve diploma almaya hak kazanırlar.Mezuniyet Belgesi hazır duruma gelen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını ilgili dekanlık öğrenci işleri birimine teslim ederek mezuniyet transkriptini alır ve ilişiği kesilir.   Öğrenci mezuniyet belgesi ile geçici mezuniyet belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan teslim alır. (Mezuniyet belgesi  e-devlet aracılığıyla da alınabilmektedir.) Diploma almaya hak kazanan mezun öğrencilere; diploma ile beraber diploma eki talebi halinde teslim edilir. Öğrenciler mezuniyet belgelerinin bir örneğini e devlet aracılığıyla da alabilmektedir. Aşağıda belirtilen adres aracılığıyla diploma hazırlık aşaması kontrol edilebilmektedir .Diploma yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.


http://ogrenci.erdogan.edu.tr/OgrenciSorgulama/OgrenciDiplomaSorgulama?

Diplomamı almak için Rize'ye gelemiyorum ne yapmalıyım? 

Rize dışında ikamet eden ve diploma durumları "Teslime hazır" şeklinde görünen tüm mezun öğrencilerimiz
Diploma Talep Sistemimize giriş yaparak E-devlet sistemi üzerinden diplomasını veya diploma eki'ni kargo
ile adreslerine talep edebileceklerdir. Kargo hizmeti PTT kargo aracılığı ile alıcı ödemeli olarak gönderilmektedir,
Kargo takip numarası öğrencinin beyan ettiği E-Posta adresine gönderilecektir. Alınan talepler 5 iş günü içerisinde kargoya teslim edilecektir. 
Bu süreç ile ilgili tüm sorularınız için Öğrenci işleri Daire Başkanlığı Diploma Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim:

0464 223 61 26 Dahili: 4203 

Uluslararası öğrenci olarak Üniversitenize kayıt yaptırdım Ülkenizde Genel Sağlık Sigortasından  faydalanmak istiyorum, ne zaman, nereye başvurmalyım 
?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında; "Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir." hükmü düzenlenmiş olup, bu kapsamda yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigoıtalısı olabilmeleri için okula ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde  Rize Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılı talepte bulunma şartı aranmaktadır .