Tarihçe

Sağlık Yüksekokulu, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken Rize Üniversitesine devredilmiştir. Üniversitemizin adı daha sonra 11.04.2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun ile “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.05.02.2021 tarihli ve 3519 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yüksekokul Fakülteye dönüştürülmüş ve 06.02.2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır.

Fakültemiz, Rektörlük ve Rize Valiliğinin girişimleriyle TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ile yapılan protokolle mülkiyeti hazineye ait olan, Sağlık Bakanlığına tahsis edilen Rize Araştırma Hastanesinin de üzerinde bulunduğu, 187-172 pafta, 983 ada, 42 parselde yaptırılan, bir bodrum olmak üzere dört kattan oluşan tam donanımlı 3360 m2 kapalı alanı kapsayan fiziki mekâna sahip olan, binamıza Eylül 2010 tarihinde taşınmış bulunmaktayız.

Fakültemizde eğitim-öğretime açık Hemşirelik Bölümü,Sosyal Hizmet Bölümü ile  kuruluş aşamasında olan Ebelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümleri olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik Bölümünde sekiz Anabilim Dalı, Sosyal Hizmet Bölümünde bir Anabilim Dalı ile Beslenme ve Diyetetik Bölümünde bir Anabilim Dalı mevcuttur. Fakültemizde öğretim süresi 4 yıl olup lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.